Kuva ©Dick Forsman

Etusivu

”Havainnot arkiston” tarkoitus on auttaa lintuharrastajien retkisuunnittelua Kuusamossa kevät- ja  kesäaikaan. Keväällä  2016 se käsittää melkein  30000  yksittäishavaintoa ja ja 4000 reviiri-, pesä- tai koontihavaintotietoa Kuusamon linnuista. Kyseessä on ns. ”huutolajeihin” painottuva kooste Kuusamon lintumaratonin tuloksista, Kuusamon  lintukerho ry:n Tiira-järjestelmään tallennetuista havainnoista  ja muista lähteistä saaduista tiedoista.

Vähälukuisten kesäaikaisten laululintujen, vesilintujen ja kahlaajien  osalta arkisto on kattava.   Uhanalaisten lintulajien pesä – ja reviiritietojen salausperiaatteet ovat   samat,  jotka on määritelty Kuusamon lintukerho ry:n toimesta Tiirajärjestelmässä.  Katso ”Havainnot arkisto”, josta voit ladata sekä PC- että Mac- laitteelle (pöytäkone ja  laptop) avaustiedoston.

Lintumaratonin maastovalmistelua ja kisan aikaista maaastokirjaamista varten  voit ladata ”Lintumaraton työkalun” Applen mobiililaitteillesi.  Vuonna 2016    Windows- ja Android- mobiililaitteiden  selainohjelmilla  toimiva  ohjelma ei ole käytössä. Tavoite on saada   Maratonin arvokkaita  havaintoja kirjatuksi  kansalliseen Tiira-järjestelmään.

Katso ”Lintumaraton maastotyökalu”!  Sen avulla voit nopeasti kirjata  niin valmistelu-  kuin kisahavaintojakin   Kuusamon Lintumaratonin aikana.  Mm. alueellinen  ryhmittely tukee  joukkueen reittisuunnittelua.

FaunaCharta Oy
Pentti Kallio